Podwójny sensor dotykowy na AVR ATTINY13

Układ implementuje obsługę 2 przycisków dotykowych.

Opis

Projekt jest modułem do użycia w różnych konstrukcjach. Implementuje on obsługę 2 pól przycisków dotykowych. Na 2 wyjściach mamy odpowiednie stany logiczne. Główną zaletą jest cena: attiny13 kosztuje 2,5zł i obsługuje 2 przyciski, natomiast taki 1-kanałowy AT42QT1011 kosztuje 4,5zł.
Schemat:
Podwójny sensor dotykowy na AVR ATTINY13
Przykładowa płytka (odbicie lustrzane, narysowane w Corelu):
Podwójny sensor dotykowy na AVR ATTINY13

Zasada działania:
Układ mierzy czas ładowania się pól dotykowych poprzez rezystor o dużej wartości (1-10MΩ). Jeśli czas będzie większy od spoczynkowego, układ uznaje to za wystąpienie dotknięcia. Czasy pomiarów są i tak dosyć krótkie.
Układ po uruchomieniu dokonuje kalibracji, wykonując bodajże 100 pomiarów, i jako próg zadziałania ustala największy z nich (pod względem zmierzonego czasu), odrobinę powiększony. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywać kalibracji ręcznie, w zależności od występujących pojemności w gotowym układzie. Pomiary wykonywane są na zmianę, co ok. 2ms. Na wyjściach panują zawsze “czyste” stany logiczne. Program nie wykorzystuje Qtouch Library od Atmela. Zegar ustawiony na 9,6MHz. Pobór prądu to ok. 2-3mA.

Wskazówki do budowy własnej płytki:
Obszar pomiarowy powinien cechować się małą pojemnością. Krótkie, wąskie ścieżki. Rezystory “pompujące” możliwie blisko pól dotykowych. Same pola najlepiej w postaci siatki, aby miały jak najmniejszą pojemność własną; wszystko otoczone polem masy. Chodzi o to, aby przykładany palec wywołał jak największą zmianę pojemności układu.

Zachęcam wszystkich do korzystania z takiego typu interfejsu w swoich układach.
Zdjęcia:
Podwójny sensor dotykowy na AVR ATTINY13 Podwójny sensor dotykowy na AVR ATTINY13
Filmik:

W załącznikach źródła, wsad i pdf do druku (na termotransfer, wersja już z odbiciem lustrzanym).

INFO: Zezwalam na użycie udostępnianych materiałów w dowolny sposób, również zarobkowy. Nie wymagam uzyskania zgody na wykorzystanie oraz umieszczania informacji o autorze. Pozdrawiam.