GTS-4E-60 test board

Płytka testowa modułu GPS firmy Fibocom.

Opis

Schemat:

schematic

 

Wzór PCB:

board