ELP20389_board

Płytka umożliwiająca łatwe zastosowanie transformatora zalewanego typ ELP20389 lub innego o takim rozkładzie wyprowadzeń i układzie uzwojeń.

Opis

Płytka umożliwiająca łatwe zastosowanie transformatora zalewanego typ ELP20389 lub innego o takim rozkładzie wyprowadzeń i układzie uzwojeń.

Dostarcza napięcia symetryczne stałe +/- 18 V* wyprostowane, niestabilizowane. Na płycie znajdują się kontrolki LED dla obydwu sekcji napięć. W obwodzie pierwotnym bezpiecznik zwłoczny, oraz możliwość instalacji wyłącznika.

Realizacja na typowych elementach elektronicznych. Jako diody prostownicze można użyć 1N4001..4007. Wartości rezystorów należy dobrać zgodnie z prądem LED, typowo 2-10 kΩ.

Widok płytki od strony wtórnej bez wlutowanych elementów
Widok płytki od strony pierwotnej wraz z tabliczką znamionową transformatora.
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Qty Value Device Package Parts Description
1 AK500/2 AK500/2 X2 CONNECTOR raster 5.08mm
2 AK500/3 AK500/3 X1, X3 CONNECTOR raster 5.08mm
2 CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 C1, C2 ELECTROLYTIC CAPACITOR, diameter 10.5mm, raster 5mm
2 LED5MM LED5MM LED1, LED2 LED 5mm
1 1AT TE5 TE5 F1 FUSE 1AT
4 1N4007 1N4001..7 DO41-10 D1, D2, D3, D4 RECTIFIER DIODE
2 2..10k R-EU_0204/7 0204/7 R1, R2 RESISTOR, European symbol
1 ELP20389 ELP20389 ELP20389 TR1 TRANSFORMER

*Uzwojenia wtórne transformatora połączone są szeregowo, co parami daje napięcie skuteczne 18 VAC przy znamionowym obciążeniu transformatora prądem 833 mA. Napięcie to po wyprostowaniu jest obniżone o spadek na mostku (typowo 2x 0,7 V), po czym ładuje kondensatory do wartości szczytowej, czyli ok. 24 V. Bez obciążenia napięcie to będzie jeszcze wyższe. Należy mieć to pod uwadze przy dołączaniu obciążenia, oraz doborze kondensatorów elektrolitycznych – napięcie dopuszczalne powinno wynosić minimum 35 V.

Do pobrania: archiwum zip zawierające projekt płytki wykonany w programie Eagle, w tym bibliotekę modelu transformatora.

[POBIERZ] elp20389_board.zip