Banan goldpin

Prosta płytka-adapter do zasilacza laboratoryjnego. Zamienia złącza bananowe w standardowym rozstawie na złącze Goldpin, USB-C oraz terminal blokowy w rastrze 5.08mm

Opis

Do poprawy w kolejnej wersji:

  • Zwrócić uwagę wykonawcy, aby wywiercił otwory pozycjonujące pod USB (z jakiegoś powodu nie zrobił
  • Otwory pod wtyki bananowe zrobić średnicy 3.2mm zamiast 4mm